เว็บตรง

เว็บตรงหมอกควันทำให้ดาวพลูโตเย็นลงด้วยการไล่ความร้อนออกสู่อวกาศ

เว็บตรงหมอกควันทำให้ดาวพลูโตเย็นลงด้วยการไล่ความร้อนออกสู่อวกาศ

ตำหนิหมอกควันของดาวพลูโตสำหรับความหนาวเย็นเว็บตรงที่ไม่คาดคิดของดาวเคราะห์แคระ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนในชั้นบรรยากาศแผ่ความร้อนกลับคืนสู่อวกาศ ทำให้ดาวเคราะห์แคระเย็นลง การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็น ดาวพลูโตอาจเป็นโลกเดียวในระบบสุริยะที่มีอุณหภูมิบรรยากาศถูกควบคุมโดยอนุภาคของแข็งแทนที่จะเป็นก๊าซ นักวิจัยรายงานในวันที่ 16 พ.ย. เรื่องธรรมชาติ อุณหภูมิของดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยปริมาณก๊าซในชั้นบรรยากาศ  เนื่องจากก๊าซบางชนิดดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าก๊าซอื่นๆ ( SN Online: 6/8/15...

Continue reading...

เว็บตรงเครื่องมือหินอาจวางชาวอเมริกันกลุ่มแรกในไอดาโฮเมื่อ 16,500 ปีก่อน

เว็บตรงเครื่องมือหินอาจวางชาวอเมริกันกลุ่มแรกในไอดาโฮเมื่อ 16,500 ปีก่อน

ผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกของอเมริกาอาจเข้ามาใกล้ชายฝั่งแล้ว เว็บตรงชาวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปตามชายฝั่งแปซิฟิกของอเมริกาเหนือ จากนั้นไปทางตะวันออกสู่ทวีปนี้มากกว่า 1,500 ปีก่อนทางเดินที่ปราศจากน้ำแข็งจะเปิดขึ้นข้อสรุปดังกล่าวซึ่งรายงานใน วารสาร Scienceวันที่ 30 ส.ค. อยู่ที่การค้นพบในพื้นที่ทางตะวันตกของไอดาโฮที่เรียกว่า Cooper’s Ferry เครื่องมือหินที่ขุดได้ชี้ให้เห็นถึงการมาเยี่ยมเยียนของมนุษย์ซ้ำๆ ในช่วง 16,560...

Continue reading...